Archive for Obecność


uklękniesz w miejscu gdzie cud się odbywa

wylejesz w tym miejscu łez morze nad sobą

a Kapłan pocieszy i łzy otrze słowem

z upadku podniesie twarz Twoją jak syna

jak córkę zbuduje z łaski przebaczeniem

a wtedy pokój rozleje się miło

w duszy Twej czystej, spokojnej, niewinnej

i radość, i szczęście pozostaną z Tobą

dziękuję im wszystkim za życie oddane

dla mnie i dla Ciebie krzyżem przeorane

1019

Spowiednikom Drogim Kapłanom

każdy dzień ma swoją barwę

pogodny odcień Twojej miłości                 

2019

Twoja obecność wystarczy

by być człowiekiem szczęśliwym.     

2019

jestem kim jestem

bo jesteśmy razem                 

2018

Kim Jesteś?

Wszystkim                 

2018

jest w Tobie Jezu siła miłości

wytęsknionej

siła spojrzenia, które osłabia, by dać odczuć czułość

siła dotyku

nim obejmujesz serce w Twoich sakramentach

siła zakochania

bo zmartwychwstania

Jesteś spełnieniem i wypełnieniem

przestrzeni przepastnej

tęskniącej  latami

Rokita 2018 Panu Tomkowi Szeszyckiemu

Boże

Umiłowany

Twoja łaska

jest moją siłą                        

2019

szczęście to najmniejsza miłość

2018

Bóg, który rozgrzewa serce miłością
wie wszystko

2018

dajesz poczucie otchłani
by następnie obdarować
uczuciem szczęścia

2018