Archive for Osoba

najpierw wszystko jest

na zewnątrz

modlitwy, sakramenty

wierność, wierność, wierność

potem wszystko jest we wnętrzu

z Twojego chcenia

2019  

w ciszy

własnego serca

przeżywasz niebo      

2018

Czym byłoby życie

bez Twojego Serca

smutkiem

utrapieniem mrocznym                     

2019

jestem kim jestem

bo jesteśmy razem                 

2018

żyć to przeżywać do głębi

ułomne wspaniałe

wspaniałe ułomne                  

2019

brak ci dystansu do zranień…

podążaj zatem za głosem serca

co nie oznacza działaj

lecz ponad działanie

najpierw czuj                         

2019

…dzień jest już dłuższy

więc lęk przed ciemnością

zwyczajnie przemija

i tym gorliwiej oczekujesz wiosny

kiedy się modlisz bo kochasz

Jego

radość wypływa ze źródła

nadzieja

a wtedy wolność

wolność się rozwija              

2019

szczęście to najmniejsza miłość

2018

największe rozczarowanie
to się obudzić
z nadziei

2018

Bóg, który rozgrzewa serce miłością
wie wszystko

2018