Archive for Osoba


uklękniesz w miejscu gdzie cud się odbywa

wylejesz w tym miejscu łez morze nad sobą

a Kapłan pocieszy i łzy otrze słowem

z upadku podniesie twarz Twoją jak syna

jak córkę zbuduje z łaski przebaczeniem

a wtedy pokój rozleje się miło

w duszy Twej czystej, spokojnej, niewinnej

i radość, i szczęście pozostaną z Tobą

dziękuję im wszystkim za życie oddane

dla mnie i dla Ciebie krzyżem przeorane

1019

Spowiednikom Drogim Kapłanom


gdy ludzie odchodzą od Kościoła Panie

mają argumenty za i przeciw zwykle

jednak ja nie widzę, by Ciebie widzieli

kto Ciebie miłuje

odejścia nie dzieli

2019

Gdańsk 2019


oby nie udawać, że głowa nie boli

że promienie słońca osuszyły łzy

że nic nie uwiera

że nic nie ciąży

że da się to zmienić

czego się nie da

ból to rzecz względna

lecz zawsze bolesna

szczęście to szczęście

a bieda to bieda

2019

wpierw wszystko na zewnątrz

modlitwy i sakramenty

wierność, wierność, wierność

potem wszystko we wnętrzu

z Twojego tylko chcenia

2019  

w ciszy

własnego serca

przeżywasz niebo      

2018

Czym byłoby życie

bez Twojego Serca

smutkiem

utrapieniem mrocznym

dosyć uciążliwym                     

2019

jestem kim jestem

bo jesteśmy razem                 

2018

żyć to przeżywać do głębi

ułomne wspaniałe

wspaniałe ułomne                  

2019

brak ci dystansu do zranień…

podążaj zatem za głosem serca

co nie oznacza działaj

lecz ponad działanie

najpierw czuj                         

2019

…dzień jest już dłuższy

więc lęk przed ciemnością

zwyczajnie przemija

i tym gorliwiej oczekujesz wiosny

kiedy się modlisz bo kochasz

Jego

radość wypływa ze źródła

nadzieja

a wtedy wolność

wolność się rozwija              

2019