szczęście to najmniejsza miłość

2018

największe rozczarowanie
to się obudzić
z nadziei

2018

takiego ojcostwa pragniesz
kiedy w zwątpieniu nie masz siły powstać
i każde słowo
jest podniesieniem
jest objawieniem
… pragniesz ojcostwa
mądrego
żywego
bliskiego
okupionego
drogocenną prawdą
a więc pięknego
w którym jest On

… kto raz stał się ojcem…

2018

Zostać dotkniętym
przez miłość
kiedy już
nie ma nikogo
zostać dotkniętym przez słodycz
by cieszyć się tym
i trwać

2018

Dotknięta miłością
kwitnę przy Tobie

2018

obcy mi świat
bez Twojej miłości Panie

miłości gorącej
podarowanej

2018

Dotykam Twoich ran
na modlitwie.

2018 Przyjacielowi

Kochać to przyjąć
nie tylko zalety
lecz wady umiłowanej osoby
dźwigać je codzień
i te, co ciążą mocno
… przyjąć i objąć je
czekać nie puszczając

2018

najgłębszym śladem obecności i miłości
do osoby
jest wiernie odmawiana modlitwa z nią związana

2018

kocham
więc jestem

2018