Kategorie
Myśli Obecność Osoba

odpowiedź

Ty w wolności
mnie ukochałeś
ja też

2018