Kategorie
Myśli Obecność

Rysunek

Matka Boża „Ołówkowa”
czułość
i żart
bliska jest

2018