Kategorie
Osoba

pragnienie

czy coś może bardziej nieść szczęście
niż otchłań pragnienia miłowania Ciebie…
gdzie ziemia miesza się z niebem
Słodyczy ludzkiego serca
gdy nikt nie skosztuje
skąd wie co znaczy słodycz
mała dusza, co ledwie przetarła oczy
by się obudzić a już wyznaje
że myśląc o Tobie nikim się staje
a jednak maleńkie serce róży
waleczne jak birkuta bielika
co sięga skrzydłami do nieba
Ty Jesteś nad nami
a skłaniasz się do nas tak nisko
kiedyś usiądę u Twoich stóp
i stamtąd spojrzę w oczy kapłanom
wtulonym do Twojego Serca
co nieśli modlitwą do Ciebie
błogosławili kiedy byłam blisko
u Twoich stóp pozostanę
wpatrując się w Twoje Cudowne Oblicze
głęboko
i tym, co będzie mnie sycić
to uśmiech Ukochanego Boga
dla niej, dla niego, dla wszystkich

Rokita 2013, Wielki Post

fot. Arkadiusz Listkiewicz