Kategorie
Osoba Spotkania

Łaska

Niczego od Ciebie
nie oczekuję
poza przyjaźnią
gdy łaską swoją
nie swoją
pocieszasz
i błogosławisz
na nowy dzień

Kaplanom 2018