Kategorie
Osoba

pamięć

tętniące miłością Serce Jezusa
słodka Słodyczy
radosna Miłości
Pokoju człowieczej duszy

wypełnij Sobą
po brzegi
pamięć
by w chwilach
ciemności
nadal umieć żyć

Rokita 2014, Wielka Sobota