Kategorie
Osoba

Dom

naszym domem
jest Miłość
gdy w duszy głębinie
mieszka On Sam

ona jest tętnem, światłem
żyjącym własnym życiem
mylona z egoizmem
i ze złudzeniem
że jej spełnienie
jest w nas

niech nas prowadzi
jak droga
do Źródła i Celu

a wszystko co nie jest nią
niech zniknie
w jej ogniu

Rokita 2013