Kategorie
Spotkania

Wielka miłość Boga

jak wielką miłość okazujesz Panie
gdy Sam w czasie męki
w ciemności zranień
dasz kierownika, świętego kapłana
na chwilę życia
– bo trzeba odejść
duchowo bezdomnym
dzięki Ci, Panie

Wielki Tydzień 2013, z wdzięcznością Kapłanom