pascha

prawdziwa jest nasza klęska

prawdziwe nasze zwycięstwo                       

2019

niech rzeczywistość Nieba

pozostaje tętnem twojego serca

2019

żyć to przeżywać do głębi

ułomne wspaniałe

wspaniałe ułomne                  

2019

Boże

Umiłowany

Twoja łaska

jest moją siłą                        

2019

brak ci dystansu do zranień…

podążaj zatem za głosem serca

co nie oznacza działaj

lecz ponad działanie

najpierw czuj                         

2019

…dzień jest już dłuższy

więc lęk przed ciemnością

zwyczajnie przemija

i tym gorliwiej oczekujesz wiosny

kiedy się modlisz bo kochasz

Jego

radość wypływa ze źródła

nadzieja

a wtedy wolność

wolność się rozwija              

2019

Dar

„Darem jestem” – mówi dziecko do Rodziców.

2019

szczęście to najmniejsza miłość

2018

największe rozczarowanie
to się obudzić
z nadziei

2018

Bóg, który rozgrzewa serce miłością
wie wszystko

2018