smutek

Czym byłoby życie

bez Twojego Serca

smutkiem

utrapieniem mrocznym

dosyć uciążliwym                     

2019

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post

Comments are closed.