Kategorie
Myśli Obecność

Król

Jesteś
Królem
mojego serca

samo piękno
w Tobie

2018