Kategorie
Osoba

jedność

w przestrzeniach duszy
osłaniam Ciebie
tulę policzki
i serce

osłaniam lekko
szczęśliwa

błogosławiony bądź

mojemu Mężowi 2015