Kategorie
Osoba

Prośba

O tyle proszę Cię o zdrowie Panie
o ile błagam dla mych braci o nie
niech tajemnicą naszą pozostanie
Twa miłość we mnie, z którą się nie traci.

Golęcin 2011