Kategorie
Myśli

ręce puste

serce kładę u stóp Twych

otwarta

…i ręce puste oddaję… 

zapraszam Ciebie 

byś był w nim u siebie

byś się przechadzał po nim radosny

rozlewał pokój Twój 

…zapach wiosny…

Ty tylko

Piękno

Radości moja

nad wszystkie pragnienia 

nad wszystkie trudy

i wszystkie cierpienia

Miłości ma

ożywiaj na nowo co obumarło

i każdą ranę

oraz każdą bliznę 

obejmij i schowaj mnie w Sercu

przede mną

Nadziejo Ty moja…

daj siłę

bądź ze mną

Zesłanie Ducha Świętego 2023