Kategorie
Myśli

przyjmuję od Ciebie

przyjmuję obecność
i nieobecność przyjmuję

2018