Kategorie
Myśli Spotkania

***

Życie jest podróżą do Nieba
a człowiek – ten drugi – drogą
do niego najlepszą

dla Pani Małgosi 2017