Kategorie
Myśli Obecność

dar

dajesz poczucie otchłani
by następnie obdarować
uczuciem szczęścia

2018