Kategorie
Myśli Osoba Spotkania

Spotkanie

Dotykam Twoich ran
na modlitwie.

2018 Przyjacielowi