Kategorie
Myśli Obecność Osoba

Adoracja

Ogień miłości
który jest w głębi

tylko on
pozostanie

2018