Kategorie
Myśli Spotkania

słowa

tak niewiele z ludzkich słów
staje się czynem

2018