Kategorie
Myśli Obecność Osoba

Czy mówiłam Ci…

Czy mówiłam Ci, że
piękno jest w nas
w samym wnętrzu duszy
kiedy przebywa w niej
Pan?

2018 po spowiedzi świętej