Kategorie
Myśli Spotkania

pragnienie

pragnienie dziecięctwa
z jednej strony
oczekuje ofiary
z drugiej zaś
przynosi zupełnie
nową nadzieję
jak drzewo
silne w korzeniu
i delikatne w koronie

2018