Kategorie
Spotkania

Prawda

dane mi było usłyszeć
homilie:
jedną o Obliczu
obecnym w ludzkiej twarzy
przygodą jest je odkrywać
w Tobie
drugą o imieniu
pragnącym umiłowania
przygodą jest
je poznawać
przez Ciebie

2018