Archive for Czerwiec, 2018

gdy myślę o Tobie Arku
jesteś murem moim
chroniącym nieustannie
obronnym
wieżą warowną
osłaniasz
czuwasz
walczysz
zdobywasz
to co do Ciebie należy
w wolności
tarczą ochronną jesteś
tuż przy
… rycerzem
raczej na czarnym koniu
bo lubisz jeździć pod prąd
dziwię się uradowana
… wilkiem swobodnym
stadnym
lecz lubisz dawać tę wolność
jakbyś się dzielił
własnym pragnieniem
w słońcu
i w deszczu
rozumiesz
rozśmieszasz
na co dzień
pocieszasz
patrzysz
… lustrem moim jesteś
i cudem to jest
i szczęściem
wciąż tajemnica
a dziś pełnoletniość
szczęśliwe życie
dobre
i wdzięczne
mądre
i piękne
z Niepokalaną
i Świętym Józefem
nie trzeba nic więcej
więc się uśmiecham

2018 Arkowi, wspominając rocznicę zawarcia małżeństwa 1 lipca w pewną sobotę w Święto Niepokalanego Serca Maryi

pozwól mi wyrosnąć
na mej wolności Panie

2018

duchowy świat we mnie
doskonały nie jest
lecz Ty tu mieszkasz
dziwię się Twojej miłości

2018

duma rozpiera
kiedy pomyśleć o godności
w tobie

2018

umocni się
i uszczęśliwi
wyboru moc

2018

Szukałam piękna w obrazach

chiaroscuro
ulubionego Caravaggia
ukazujące Veritatis Splendor
pragnęłam dotykać
dotykałam pragnąc
barokowego piękna

…jakby na zapas
wygłodniałym wnętrzem
fragmenty
ciała bez żadnej odrazy
i wnętrza żywego jakby
Michelangelo

… lecz były to okruchy lustra
z kolei z renesansowej
iluzji …

świadoma własnych ran
i pocieszeń
znalazłam później
ten diament
zakryty przede mną
perłę
w żyznej ziemi
oczekującą zorania
gdy nic nie zastąpi
miłości
żaden poemat
dydaktyczny
… miłości zwyczajnej
i cichej
i niemej
tu serce żywe
ponownie się skrywa
pod bruzdami ziemi
by żyć i ożywiać
obumarłą przestrzeń

piękno zatem każe
szukać siebie pośród
zbłąkanych łez
uśmiechów
spojrzeń
w imionach Bliskich
jeszcze

2018

Udostepniono za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:The_Crowning_with_Thorns-Caravaggio_(1602).jpg

Imiona

podarujmy sobie imiona
z czułością

2018

dane mi było usłyszeć
homilie:
jedną o Obliczu
obecnym w ludzkiej twarzy
przygodą jest je odkrywać
w Tobie
drugą o imieniu
pragnącym umiłowania
przygodą jest
je poznawać
przez Ciebie

2018

Pascha

i uniesienie ma swój czas
i umartwienie ma swój czas
Pascha

2018

przyjmuję obecność
i nieobecność przyjmuję

2018