Rokita 2011

wyró¿nienie w XI edycji konkursu fotograficznego firmy Bayer „Ekologia w obiektywie – ¿ycie w lesie”.