Archive for Marzec, 2018

umieram z Chrystusem
i z Chrystusem żyję
Alleluja!

Wielkanoc 2018

sycisz duszę moją…

Święte Triduum Paschalne 2018

czy Cię miłuję?
…choć wciąż moje ja widnieje
…nim kogut trzykrotnie zapieje

2018

wyobrażam sobie
jak pragnę Twojego słowa
wyobrażam sobie
jak obmywam
Twoje nogi łzami…
wyobrażam sobie
ocean
który zalewa
a woda wypełnia każdy zakamarek
i jestem niesiona ku słońcu
lecz Ty Jesteś Słońcem
i jestem na głębinach
lecz Ty Jesteś Głębiną
…i Światłem w ciemności
Jesteś
wszędzie
2018

abortowane płody w szczepionkach…
maleńkie dzieci
nad których cudem zachwycał się świat
– nie odpowiedzą czy chcą –
nieme krzyki

Co myśli Jezus o takich praktykach?

Litero Prawa
jakim prawem jesteś
że nieme krzyki zamieniasz w gest dobroci?

Czy nie uczono cię
że zło rozwija skrzydła
kiedy mu pozwolisz
na milimetr działań?

Gdzie jesteś Polsko?
moja Ojczyzno
dla której życie oddało wielu
i która chronić powinnaś
wolność
konstytucyjną
Moja Ojczyzno
Umiłowana
gdzie jesteś?

2018

w życiu cierpienie ma wiele wątków
z powodu bólu
własnego
innych
z tęsknoty za czymś
z pragnienia czegoś…

jakby odcienie
lśnią w blasku słońca
na przemian
kolory
jak tęcza

a tęcza najpierw
znakiem była
i jest
przymierza Boga
z człowiekiem

Wielki Post 2018

Niepełnosprawność…
przyjąć ją bardzo trudno na co dzień
Czy jednak nie warto wejść na poziom wyżej?
Pozwolić zakwitnąć
codzienności zmagań
przynieść im pokój i radość
na szczycie

Z człowieka przygniecionego…
…jest szansa zmartwychwstania

2018

aborcja niszczy życie dziecka
i niszczy życie jego matki

bo dziecko i matka
chociaż odrębne
nie należące do siebie nawzajem
oboje należą do więzi
która na zawsze pozostaje

2018