Kategorie
Obecność Osoba

słowo

„Bóg” słowo najbliższe
przynosi pokój i czułość przynosi
jak ciepły deszcz
krople rannej rosy
…dziewicza chwila
malowana dłonią
Drogiego Artysty
jakby na płótnie
na głębinach duszy
chwila przy Tobie
chwila dla Ciebie
gdy tworzysz nadzieję
gdy oddajesz miłość
taki już Jesteś
daleki i bliski
gdy z Twojej łaski
pozostajesz Wszystkim

Rokita 2015