Archive for Sierpień 21, 2010


Ojcostwo, wydaje mi się, jest ukoronowaniem miłości rodzicielskiej, ponieważ pomaga
w pełni rozwinąć skrzydła.

Rokita 2010


Przyjaźń jest jak ocean albo jak skrzydła, daje poczucie przestrzeni i spełnienia.

Rokita 2010


Pan mój i Bóg mój!
tak wołam z głębin mej duszy
gotowa na cios mieczem prawdy
dla Ciebie, byś serce poruszył
przy Tobie Najskrytszy Panie
Twe stopy obmywam łzami
…ocieram swoimi włosami
Ty Sam podniesiesz mi brodę
spojrzysz najwierniej w oczy
i wszystko co lękiem owiane
w zwycięstwo dnia przeistoczysz.

Rokita 2010