***

odzyskuję siły
by jeszcze bardziej Cię kochać

Rokita 2014

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post

Comments are closed.